Geen producten (0)

Voorwaarden

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De ondernemer: Passendbit, onderdeel van de eenmanszaak Paardensymmetrie, Den Haag. Emailadres: info@passendbit.nl KvKnr: 50995251. BTW indentificatienummer NL135811090B0.

De consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomt aangaat met de ondernemer.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van de een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; 

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van de een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op deze site.

 

Artikel 3 Het aanbod

Bitten zijn gebruiksvoorwerpen waardoor na gebruik snel beschadigingen ontstaan. Zodoende kunnen de producten aangeboden in deze webshop alleen worden geruild of retour worden genomen als zij in nieuwstaat zijn en in de originele verpakking retour gezonden worden.

De ondernemer maakt gebruik van waardheidsgetrouwe van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 4

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer meteen d.m.v elektronische weg de ontvangst en de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 Artikel 5 Herroepingsrecht

Bij aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet laten bekrassen of aan slijtage onderhevige handelingen doen ondergaan. Gebruikte bitten kunnen dus niet retour. Indien consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product in originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. 

Artikel 6 Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument al heeft betaald zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending terugbetalen.

 

Artikel 7 De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen in gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW

 

Artikel 8 Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties , aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overennkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften. Voor afwijkend gebruik staat de ondernemer niet garant.

 

Artikel 9 Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal de bestellingen trachten te leveren binnen 10 dagen maar doch uiterlijk binnen 30 dagen.

 

Artikel 10 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn , is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.